Osoba samotna co to jest
Definicja Osoba samotna w prawie. Znaczenie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotna w prawie

Definicja z ang. a single person, z niem. eine einzelne Person.

Słownik OSOBA SAMOTNA: Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych.
Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Okres Przedawnienia Roszczeń:
Wyjaśnienie specjalny nie stanowi odmiennie, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 osoba samotna.
Znaczenie Obszar EETS:
Wyjaśnienie określony w dyrektywie 2004/52/WE DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych osoba samotna.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej osoba samotna.
Znaczenie Obiekt Liniowy:
Wyjaśnienie którego charakterystycznym wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia osoba samotna.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą osoba samotna.

Czym jest Osoba samotna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: