Osoba samotna co to jest
Definicja Osoba samotna w prawie. Znaczenie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotna w prawie

Definicja z ang. a single person, z niem. eine einzelne Person.

Słownik OSOBA SAMOTNA: Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych.
Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Osoba Samotnie Gospodarująca:
Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej osoba samotna.
Znaczenie Obligacja:
Wyjaśnienie papierem wartościowym emitowanym w serii, gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Art osoba samotna.
Znaczenie Opis I Oszacowanie:
Wyjaśnienie oszacowania komornik wymieni: 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a stosunkowo możności jej region i oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów; 2) budowle i inne urządzenia ze osoba samotna.
Znaczenie Organy Administracji Publicznej:
Wyjaśnienie administracji rządowej, wojewodów, działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne osoba samotna.
Znaczenie Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie to budynek wspólnie z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wspólnie z instalacjami i urządzeniami, i przedmiot małej architektury art. 3 pkt 1 osoba samotna.

Czym jest Osoba samotna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: