Osoba samotna co to jest
Definicja Osoba samotna w prawie. Znaczenie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotna w prawie

Definicja z ang. a single person, z niem. eine einzelne Person.

Słownik OSOBA SAMOTNA: Osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych.
Art. 6 punkt 9 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Odwołanie Darowizny Wykonanej:
Wyjaśnienie odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do regulaminów o osoba samotna.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą osoba samotna.
Znaczenie Organ Rekwizycyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; art. 1 a osoba samotna.
Znaczenie Obowiązek Podatkowy:
Wyjaśnienie podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego przez wzgląd na zaistnieniem zdarzenia określonego w takich ustawach. art. 4 ustawy z osoba samotna.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia osoba samotna.

Czym jest Osoba samotna znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: