Osoba samotnie gospodarująca co to jest
Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie. Znaczenie jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie

Definicja z ang. The person running a household alone, z niem. Die Person, die einen Haushalt zu führen allein.

Słownik OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA: Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Obiekt Mostowy:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Osoba Zatrudniona:
Wyjaśnienie zatrudnieniu w rozumieniu regulaminów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu regulaminów dotyczących działalności gospodarczej. Art. 6 osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma wymóg doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Ogólne warunki ubezpieczenia określają zwłaszcza: element i zakres ubezpieczenia osoba samotnie gospodarująca.

Czym jest Osoba samotnie gospodarująca znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: