Osoba samotnie gospodarująca co to jest
Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie. Znaczenie jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie

Definicja z ang. The person running a household alone, z niem. Die Person, die einen Haushalt zu führen allein.

Słownik: Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej
.

Czym jest Osoba samotnie gospodarująca znaczenie w Słownik prawo O .