Osoba samotnie gospodarująca co to jest
Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie. Znaczenie jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6.

Czy przydatne?

Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie

Definicja z ang. The person running a household alone, z niem. Die Person, die einen Haushalt zu führen allein.

Słownik OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA: Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej
.

Znaczenie Opłata Stosunkowa Od Pozwu Grupowego:
Wyjaśnienie w kwestiach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. art osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Obszar Celny Wspólnoty:
Wyjaśnienie terytorium Królestwa Belgii osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Odstępne:
Wyjaśnienie zastrzeżone, iż jednej albo obu stronom wolno od umowy odstąpić za opłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone równocześnie z opłatą osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Obowiązki Pracodawcy:
Wyjaśnienie obowiązany zwłaszcza: zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, metodą wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach i ich podstawowymi uprawnieniami, organizować pracę osoba samotnie gospodarująca.
Znaczenie Określanie Wartości Nieruchomości:
Wyjaśnienie Określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami osoba samotnie gospodarująca.

Czym jest Osoba samotnie gospodarująca znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: