Osoba uprawniona do co to jest
Definicja Osoba uprawniona do korzystania z procedury w prawie. Znaczenie której zostało dokonane.

Czy przydatne?

Definicja Osoba uprawniona do korzystania z procedury w prawie

Definicja z ang. The holder of the procedure, z niem. Der Inhaber des Verfahrens.

Słownik OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z PROCEDURY: Osoba, na rzecz której zostało dokonane zgłoszenie celne albo osoba, na którą przeniesiono prawa i wymagania wyżej wymienionej osoby powiązane z procedurą celną
Art. 4 pkt 21 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Organ Rekwizycyjny:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; art. 1 a osoba uprawniona do korzystania z procedury.
Znaczenie Opłata Komornicza:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków osoba uprawniona do korzystania z procedury.
Znaczenie Ograniczenie Wolności:
Wyjaśnienie stanowi odmiennie, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody osoba uprawniona do korzystania z procedury.
Znaczenie Obiekt Małej Architektury:
Wyjaśnienie Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury osoba uprawniona do korzystania z procedury.
Znaczenie Opodatkowanie Dochodów Małoletnich Dzieci:
Wyjaśnienie dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej osoba uprawniona do korzystania z procedury.

Czym jest Osoba uprawniona do znaczenie w Słownik prawo O .

  • Dodano:
  • Autor: