Oświadczenie woli co to jest
Definicja Oświadczenie woli w prawie. Znaczenie wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby.

Czy przydatne?

Definicja Oświadczenie woli w prawie

Definicja z ang. Declaration of intent, z niem. Absichtserklärung.

Słownik: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona poprzez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także poprzez ujawnienie tej woli w formie elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego.

Czym jest Oświadczenie woli znaczenie w Słownik prawo O .