Parametry klasyfikacji co to jest
Definicja Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS) w prawie. Znaczenie pojazdu, na podstawie których.

Czy przydatne?

Definicja Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS) w prawie

Definicja z ang. Vehicle classification parameters (EETS), z niem. Fahrzeugklassifizierung Parameter (EETS).

Słownik PARAMETRY KLASYFIKACJI POJAZDÓW (EETS): Oznaczają dane pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat.
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Przewoźnik Lotniczy:
Wyjaśnienie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Przeciwegzekucyjne Powództwo:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje parametry klasyfikacji pojazdów (eets).

Czym jest Parametry klasyfikacji znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: