Parametry klasyfikacji co to jest
Definicja Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS) w prawie. Znaczenie pojazdu, na podstawie których.

Czy przydatne?

Definicja Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS) w prawie

Definicja z ang. Vehicle classification parameters (EETS), z niem. Fahrzeugklassifizierung Parameter (EETS).

Słownik PARAMETRY KLASYFIKACJI POJAZDÓW (EETS): Oznaczają dane pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat.
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej:
Wyjaśnienie rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony parametry klasyfikacji pojazdów (eets).
Znaczenie Pokrewieństwo:
Wyjaśnienie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś parametry klasyfikacji pojazdów (eets).

Czym jest Parametry klasyfikacji znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: