Pełnomocnik w postępowaniu co to jest
Definicja Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym w prawie. Znaczenie strony może być osoba.

Czy przydatne?

Definicja Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym w prawie

Definicja z ang. The proxy in administrative proceedings, z niem. Der Proxy in Verwaltungsverfahren.

Słownik: Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca umiejętność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał albo urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat albo radca prawny i rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. W kwestiach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny albo domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 33 kodeksu postepowania administracyjnego.

Czym jest Pełnomocnik w postępowaniu znaczenie w Słownik prawo P .