Pies asystujący co to jest
Definicja Pies asystujący w prawie. Znaczenie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza.

Czy przydatne?

Definicja Pies asystujący w prawie

Definicja z ang. The assistance dog, z niem. Der Assistenzhund.

Słownik PIES ASYSTUJĄCY: Odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Art. 2 punkt 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
.

Znaczenie Przewóz Regularny:
Wyjaśnienie Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym pies asystujący.
Znaczenie Powinowactwo:
Wyjaśnienie jest relacja prawnorodzinny złączający jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną (w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną). Powinowactwo trwa pies asystujący.
Znaczenie Podatek:
Wyjaśnienie publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, wynikające z ustawy podatkowej. art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r pies asystujący.
Znaczenie Pozorność:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeśli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się wg właściwości tej pies asystujący.
Znaczenie Prawo Pierwokupu:
Wyjaśnienie czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu). Art. 596 kodeksu cywilnego Rzecz pies asystujący.

Czym jest Pies asystujący znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: