PIN co to jest
Definicja PIN w prawie. Znaczenie Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer.

Czy przydatne?

Definicja PIN w prawie

Definicja z ang. PIN, z niem. PIN.

Słownik PIN: PIN (z angielskiego: Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny odpowiednik podpisu złożonego na potwierdzeniu transakcji.

Znaczenie Praktykant:
Wyjaśnienie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum pin.
Znaczenie Polski Państwowy Statek Powietrzny:
Wyjaśnienie stosowany poprzez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny stosowany poprzez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży pin.
Znaczenie Przynależność:
Wyjaśnienie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być pin.
Znaczenie Przestępstwo:
Wyjaśnienie karnej podlega ten tylko, kto popełnia gest zakazany pod groźbą kary poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia. Nie stanowi przestępstwa gest zakazany, którego socjalna szkodliwość jest pin.
Znaczenie Pełnomocnik W Postępowaniu Administracyjnym:
Wyjaśnienie strony może być osoba fizyczna posiadająca umiejętność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał albo pin.

Czym jest PIN znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: