Platnik podatku co to jest
Definicja Platnik podatku w prawie. Znaczenie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka.

Czy przydatne?

Definicja Platnik podatku w prawie

Definicja z ang. the taxpayer, z niem. der Steuerzahler.

Słownik PLATNIK PODATKU: Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
art. 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych platnik podatku.
Znaczenie Pożytki Prawa:
Wyjaśnienie Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego platnik podatku.
Znaczenie Pracownik Sezonowy:
Wyjaśnienie do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa - ((robota uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w państwie członkowskim innym niż państwo platnik podatku.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w platnik podatku.
Znaczenie Prawo Zatrzymania Rzeczy:
Wyjaśnienie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej platnik podatku.

Czym jest Platnik podatku znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: