Poborca skarbowy co to jest
Definicja Poborca skarbowy w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to pracownika organu.

Czy przydatne?

Definicja Poborca skarbowy w prawie

Definicja z ang. tax collector, z niem. Zöllner.

Słownik POBORCA SKARBOWY: Poborca skarbowy - rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym.
art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Produkt Niebezpieczny:
Wyjaśnienie wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a poborca skarbowy.
Znaczenie Przedsiębiorca - W Rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego poborca skarbowy.
Znaczenie Powinowactwo:
Wyjaśnienie jest relacja prawnorodzinny złączający jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną (w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną). Powinowactwo trwa poborca skarbowy.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w poborca skarbowy.
Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru poborca skarbowy.

Czym jest Poborca skarbowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: