Podania w sprawie co to jest
Definicja Podania w sprawie administracyjnej w prawie. Znaczenie wyjaśnienia, odwołania, zażalenia.

Czy przydatne?

Definicja Podania w sprawie administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Applications to administrative, z niem. Anwendungen zur Verwaltung.

Słownik PODANIA W SPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ: Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie albo dzięki dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub dzięki formularza umieszczonego na witrynie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do mechanizmu teleinformatycznego tego organu, a również ustnie do protokołu.
Podanie powinno zawierać przynajmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie i czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w regulaminach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane poprzez wnoszącego, a protokół ponadto poprzez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może albo nie umie złożyć podpisu, podanie albo protokół podpisuje za nią inna osoba poprzez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę w okolicy podpisu.
Art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Port Lotniczy:
Wyjaśnienie Lotnisko użytku publicznego używane do lotów handlowych art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze podania w sprawie administracyjnej.
Znaczenie Pomieszczenie Tymczasowe:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) nadawać się do zamieszkania; 2) zapewniać przynajmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę; 3) znajdować się w tej samej miejscowości albo pobliskiej, jeśli podania w sprawie administracyjnej.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych podania w sprawie administracyjnej.
Znaczenie Przewóz Czarterowy:
Wyjaśnienie dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania podania w sprawie administracyjnej.
Znaczenie Pies Asystujący:
Wyjaśnienie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne podania w sprawie administracyjnej.

Czym jest Podania w sprawie znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: