Podmiot pobierający opłaty co to jest
Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie albo prywatną organizację.

Czy przydatne?

Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll fees (EETS), z niem. Mautgebühren (EETS).

Słownik PODMIOT POBIERAJĄCY OPŁATY (EETS): Znaczy publiczną albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Przestępstwo:
Wyjaśnienie karnej podlega ten tylko, kto popełnia gest zakazany pod groźbą kary poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia. Nie stanowi przestępstwa gest zakazany, którego socjalna szkodliwość jest podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Przewóz Kabotażowy:
Wyjaśnienie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Potrącenia Z Wynagrodzenia Za Pracę:
Wyjaśnienie pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Przepadek Mienia:
Wyjaśnienie przepadek elementów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek elementów, które służyły albo były przeznaczone do popełnienia podmiot pobierający opłaty (eets).

Czym jest Podmiot pobierający opłaty znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: