Podmiot pobierający opłaty co to jest
Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie albo prywatną organizację.

Czy przydatne?

Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll fees (EETS), z niem. Mautgebühren (EETS).

Słownik: Znaczy publiczną albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Czym jest Podmiot pobierający opłaty znaczenie w Słownik prawo P .