Podmiot pobierający opłaty co to jest
Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie. Znaczenie albo prywatną organizację.

Czy przydatne?

Definicja Podmiot pobierający opłaty (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll fees (EETS), z niem. Mautgebühren (EETS).

Słownik PODMIOT POBIERAJĄCY OPŁATY (EETS): Znaczy publiczną albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Powaga Rzeczy Osądzonej:
Wyjaśnienie Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co przez wzgląd na fundamentem sporu stanowiło element rozstrzygnięcia, a ponadto tylko pomiędzy tymi samymi stronami. art. 366 k.p.c podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Pobicie:
Wyjaśnienie sposobność odróżnienia strony atakującej od strony broniącej się, a więc atakowanej. Atakowany nie akceptuje swego udziału w starciu, bo udział ten wbrew jego woli został wymuszony. Warto jednak podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Pracownik Przygraniczny:
Wyjaśnienie własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem podmiot pobierający opłaty (eets).
Znaczenie Parametry Klasyfikacji Pojazdów (EETS):
Wyjaśnienie pojazdu, na podstawie których obliczana jest wysokość opłat przy uwzględnieniu danych dotyczących opłat. DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji podmiot pobierający opłaty (eets).

Czym jest Podmiot pobierający opłaty znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: