Podstęp co to jest
Definicja Podstęp w prawie. Znaczenie druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych.

Czy przydatne?

Definicja Podstęp w prawie

Definicja z ang. Trick, z niem. Trick.

Słownik PODSTĘP: Jeśli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić również wtedy, gdy błąd nie był ważny, jak także wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeśli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony lub jeśli czynność prawna była nieodpłatna.
Art. 86 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pracodawca:
Wyjaśnienie Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a również osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników. Art. 3 kodeksu pracy podstęp.
Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę podstęp.
Znaczenie Przychód Z Praw Majątkowych:
Wyjaśnienie majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków podstęp.
Znaczenie Prowadzenie Cudzych Spraw Bez Zlecenia:
Wyjaśnienie prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i wedle jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu kwestie obowiązany jest zachowywać należytą staranność. Art. 752 podstęp.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów podstęp.

Czym jest Podstęp znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: