Podstęp co to jest
Definicja Podstęp w prawie. Znaczenie druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych.

Czy przydatne?

Definicja Podstęp w prawie

Definicja z ang. Trick, z niem. Trick.

Słownik PODSTĘP: Jeśli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić również wtedy, gdy błąd nie był ważny, jak także wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeśli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony lub jeśli czynność prawna była nieodpłatna.
Art. 86 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pożytki Rzeczy:
Wyjaśnienie naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wg zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz podstęp.
Znaczenie Pracownik Przygraniczny:
Wyjaśnienie własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem podstęp.
Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje podstęp.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów podstęp.
Znaczenie Przedsiębiorstwo:
Wyjaśnienie jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo podstęp.

Czym jest Podstęp znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: