Pojazd mechaniczny co to jest
Definicja Pojazd mechaniczny w prawie. Znaczenie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone.

Czy przydatne?

Definicja Pojazd mechaniczny w prawie

Definicja z ang. motor vehicle, z niem. Kraftfahrzeug.

Słownik POJAZD MECHANICZNY: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych przez wzgląd na posiadaniem tego gospodarstwa
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Znaczenie Przejęcie Długu:
Wyjaśnienie wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić: poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie pojazd mechaniczny.
Znaczenie Pracownik Sezonowy:
Wyjaśnienie do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa - ((robota uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w państwie członkowskim innym niż państwo pojazd mechaniczny.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy pojazd mechaniczny.
Znaczenie Przynależność:
Wyjaśnienie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być pojazd mechaniczny.
Znaczenie Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność pojazd mechaniczny.

Czym jest Pojazd mechaniczny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: