Pokrewieństwo co to jest
Definicja Pokrewieństwo w prawie. Znaczenie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W.

Czy przydatne?

Definicja Pokrewieństwo w prawie

Definicja z ang. Kinship, z niem. Beziehung.

Słownik POKREWIEŃSTWO: Wzajemny relacja złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej,, W razie gdy osoby pokrewne nie pochodzą jedna od drugiej (rodzeństwo) mówimy o pokrewieństwie w linii bocznej. Stopień pokrewieństwa oblicza się na podstawie liczby urodzeń dzielących jedną osobę od drugiej (na przykład dziecko I - stopień, wnuk - II - stopień).

Znaczenie Przysposabiający:
Wyjaśnienie Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców pokrewieństwo.
Znaczenie PIN:
Wyjaśnienie Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny pokrewieństwo.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w pokrewieństwo.
Znaczenie Przebudowa Drogi:
Wyjaśnienie gdzie wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych pokrewieństwo.
Znaczenie Przewóz Regularny:
Wyjaśnienie Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym pokrewieństwo.

Czym jest Pokrewieństwo znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: