Polecenie co to jest
Definicja Polecenie w prawie. Znaczenie testamencie włożyć na spadkobiercę albo na zapisobiercę.

Czy przydatne?

Definicja Polecenie w prawie

Definicja z ang. Recommendation, z niem. bestellen.

Słownik POLECENIE: Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę albo na zapisobiercę wymóg oznaczonego działania albo zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).
Art.982 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez polecenie.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy polecenie.
Znaczenie Przydatność Do Stosowania:
Wyjaśnienie składnika interoperacyjności do osiągnięcia i utrzymania określonej wydajności w momencie jego użytkowania po zintegrowaniu go w sposób reprezentatywny z usługą EETS w powiązaniu z systemem podmiotu polecenie.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy polecenie.
Znaczenie Przedsiębiorca - W Rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego polecenie.

Czym jest Polecenie znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: