Polski państwowy statek co to jest
Definicja Polski państwowy statek powietrzny w prawie. Znaczenie stosowany poprzez Siły Zbrojne.

Czy przydatne?

Definicja Polski państwowy statek powietrzny w prawie

Definicja z ang. Polish state aircraft, z niem. Polnischen Staatsflugzeuge.

Słownik POLSKI PAŃSTWOWY STATEK POWIETRZNY: statek powietrzny stosowany poprzez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny),
statek powietrzny stosowany poprzez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego)
art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Pies Asystujący:
Wyjaśnienie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne polski państwowy statek powietrzny.
Znaczenie Przewóz Czarterowy:
Wyjaśnienie dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania polski państwowy statek powietrzny.
Znaczenie Potrącenia Z Wynagrodzenia Za Pracę:
Wyjaśnienie pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów polski państwowy statek powietrzny.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy polski państwowy statek powietrzny.
Znaczenie Prekluzja Dowodowa W Sprawie Gospodarczej:
Wyjaśnienie jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie pod rygorem straty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba iż wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub iż polski państwowy statek powietrzny.

Czym jest Polski państwowy statek znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: