Posiadacz samotny i zależny co to jest
Definicja Posiadacz samoistny i zależny w prawie. Znaczenie jest zarówno ten, kto nią naprawdę.

Czy przydatne?

Definicja Posiadacz samoistny i zależny w prawie

Definicja z ang. The holder of the independent and dependent, z niem. Der Inhaber der unabhängigen und abhängigen.

Słownik: Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
Art. 336 kodeksu cywilnego.

Czym jest Posiadacz samoistny i zależny znaczenie w Słownik prawo P .