Postępowanie grupowe co to jest
Definicja Postępowanie grupowe w prawie. Znaczenie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie grupowe w prawie

Definicja z ang. Handling Group, z niem. Handling Group.

Słownik POSTĘPOWANIE GRUPOWE: Sądowe postępowanie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej.

art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

.

Znaczenie Przedawnienie Karalności (Ścigania):
Wyjaśnienie przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy gest stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 - gdy gest stanowi inną zbrodnię, 15 - gdy gest stanowi występek w niebezpieczeństwie postępowanie grupowe.
Znaczenie Przebudowa:
Wyjaśnienie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia postępowanie grupowe.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji postępowanie grupowe.
Znaczenie Przedsiębiorca - W Rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego postępowanie grupowe.
Znaczenie Przewoźnik Lotniczy:
Wyjaśnienie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego postępowanie grupowe.

Czym jest Postępowanie grupowe znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: