Postępowanie uproszczone w co to jest
Definicja Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie postępowaniu uproszczonym.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Simplified procedure in civil case, z niem. Vereinfachtes Verfahren in Zivilverfahren.

Słownik: Regulaminy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych:
1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tys. złotych, a w kwestiach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości albo z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej stawki,
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę i opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
art. 505 [1] k.p.c.

Czym jest Postępowanie uproszczone w znaczenie w Słownik prawo P .