Postępowanie uproszczone w co to jest
Definicja Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie postępowaniu uproszczonym.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Simplified procedure in civil case, z niem. Vereinfachtes Verfahren in Zivilverfahren.

Słownik POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWIE CYWILNEJ: Regulaminy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych:
1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tys. złotych, a w kwestiach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości albo z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeśli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej stawki,
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę i opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
art. 505 [1] k.p.c.

Znaczenie Powództwo Wstrzymujące:
Wyjaśnienie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej.
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pies Asystujący:
Wyjaśnienie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pożytki Rzeczy:
Wyjaśnienie naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile wg zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej.
Znaczenie Pożytki Prawa:
Wyjaśnienie Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej.

Czym jest Postępowanie uproszczone w znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: