Potrącenia z wynagrodzenia co to jest
Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie. Znaczenie pracę - po odliczeniu składek na.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenia z wynagrodzenia za pracę w prawie

Definicja z ang. Deductions from wages, z niem. Lohnabzüge.

Słownik POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ: Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia socjalne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy
Potrąceń dokonuje się w ww. kolejności.
Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
w przypadku egzekucji innych należności albo potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach ustalonych w art. 108 kodeksu pracy.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe płaca roczne i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku albo w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, stawki wypłacone w poprzednim terminie płatności za moment nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, gdzie są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej stawki wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 87 kodeksu pracy.

Znaczenie Przewóz Kabotażowy:
Wyjaśnienie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pracownik Sezonowy:
Wyjaśnienie do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa - ((robota uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w państwie członkowskim innym niż państwo potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Przewóz Wahadłowy:
Wyjaśnienie zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, pomiędzy tym samym miejscem startowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: każda ekipa osób przewiezionych do potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pas Drogowy:
Wyjaśnienie granicznymi grunt wspólnie z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, gdzie są zlokalizowane droga i obiekty budowlane i urządzenia techniczne powiązane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

Czym jest Potrącenia z wynagrodzenia za znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: