Potrącenie co to jest
Definicja Potrącenie w prawie. Znaczenie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenie w prawie

Definicja z ang. Deduction, z niem. Abzug.

Słownik: Gdy dwie osoby są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem albo przed innym organem państwowym. W wyniku potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
Art. 498 kodeksu cywilnego.

Czym jest Potrącenie znaczenie w Słownik prawo P .