Powaga rzeczy osądzonej co to jest
Definicja Powaga rzeczy osądzonej w prawie. Znaczenie Kodeksu postępowania cywilnego), wyrok.

Czy przydatne?

Definicja Powaga rzeczy osądzonej w prawie

Definicja z ang. Res judicata, z niem. Rechtskraft.

Słownik POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ: Wedle art. 366 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co przez wzgląd na fundamentem sporu stanowiło element rozstrzygnięcia, a ponadto tylko pomiędzy tymi samymi stronami.

Znaczenie Przysposabiający:
Wyjaśnienie Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców powaga rzeczy osądzonej.
Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru powaga rzeczy osądzonej.
Znaczenie Pożytki Prawa:
Wyjaśnienie Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem - art. 54 kodeksu cywilnego powaga rzeczy osądzonej.
Znaczenie Przepadek Mienia:
Wyjaśnienie przepadek elementów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek elementów, które służyły albo były przeznaczone do popełnienia powaga rzeczy osądzonej.
Znaczenie Prawo Zatrzymania Rzeczy:
Wyjaśnienie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej powaga rzeczy osądzonej.

Czym jest Powaga rzeczy osądzonej znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: