Powaga rzeczy osądzonej co to jest
Definicja Powaga rzeczy osądzonej w prawie. Znaczenie powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co.

Czy przydatne?

Definicja Powaga rzeczy osądzonej w prawie

Definicja z ang. Res judicata, z niem. Rechtskraft.

Słownik: Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co przez wzgląd na fundamentem sporu stanowiło element rozstrzygnięcia, a ponadto tylko pomiędzy tymi samymi stronami.
art. 366 k.p.c.

Czym jest Powaga rzeczy osądzonej znaczenie w Słownik prawo P .