Powierzchnia użytkowa lokalu co to jest
Definicja Powierzchnia użytkowa lokalu w prawie. Znaczenie rozumieć powierzchnię wszystkich.

Czy przydatne?

Definicja Powierzchnia użytkowa lokalu w prawie

Definicja z ang. The usable area of ​​the premises, z niem. Die Nutzfläche der Räumlichkeiten.

Słownik POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU: Należy poprzez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a zwłaszcza pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek i innych pomieszczeń wykorzystywanych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich użytek i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważane jest powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę powierzchnia użytkowa lokalu.
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej powierzchnia użytkowa lokalu.
Znaczenie Przewóz Regularny:
Wyjaśnienie Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym powierzchnia użytkowa lokalu.
Znaczenie Pełnomocnictwo:
Wyjaśnienie ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba iż ustawa wymaga powierzchnia użytkowa lokalu.
Znaczenie Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej:
Wyjaśnienie rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy powierzchnia użytkowa lokalu.

Czym jest Powierzchnia użytkowa lokalu znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: