Powództwo opozycyjne co to jest
Definicja Powództwo opozycyjne w prawie. Znaczenie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo opozycyjne w prawie

Definicja z ang. action oppositional, z niem. Aktion oppositionell.

Słownik POWÓDZTWO OPOZYCYJNE: Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu lub gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
2) po stworzeniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zjawisko, w wyniku którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć również na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a również zarzucie spełnienia świadczenia, jeśli zarzut ten nie był obiektem rozpoznania w kwestii;
3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, iż egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, nie mniej jednak małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, ale również zarzuty, których jego małżonek przedtem nie mógł podnieść.
art. 840 k.p.c.

Znaczenie Pracodawca:
Wyjaśnienie Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a również osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników. Art. 3 kodeksu pracy powództwo opozycyjne.
Znaczenie Przewóz Wahadłowy:
Wyjaśnienie zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, pomiędzy tym samym miejscem startowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: każda ekipa osób przewiezionych do powództwo opozycyjne.
Znaczenie Przewóz Regularny:
Wyjaśnienie Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym powództwo opozycyjne.
Znaczenie Powództwo Wstrzymujące:
Wyjaśnienie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu powództwo opozycyjne.
Znaczenie Powszechna Taksacja Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości. art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami powództwo opozycyjne.

Czym jest Powództwo opozycyjne znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: