Powództwo wstrzymujące co to jest
Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie. Znaczenie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne.

Czy przydatne?

Definicja Powództwo wstrzymujące w prawie

Definicja z ang. Stop action, z niem. Stop-Aktion.

Słownik: Jeśli z racji na rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu powództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając wstrzymania postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestie poprzez sąd.

art. 35a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Powództwo wstrzymujące znaczenie w Słownik prawo P .