Powszechna taksacja co to jest
Definicja Powszechna taksacja nieruchomości w prawie. Znaczenie nieruchomości, wskutek której.

Czy przydatne?

Definicja Powszechna taksacja nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Universal Taksacja estate, z niem. Universal-Taksacja estate.

Słownik POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI: Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości.
art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Prywatyzacja:
Wyjaśnienie bazuje na: nabywaniu akcji albo udziałów Skarbu Państwa w spółkach stworzonych wskutek komercjalizacji poprzez osoby inne niż Skarb Państwa, rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Przysposabiający:
Wyjaśnienie Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Produkt Niebezpieczny:
Wyjaśnienie wytwór nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Pomieszczenie Tymczasowe:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) nadawać się do zamieszkania; 2) zapewniać przynajmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę; 3) znajdować się w tej samej miejscowości albo pobliskiej, jeśli powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Polecenie:
Wyjaśnienie Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę albo na zapisobiercę wymóg oznaczonego działania albo zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Art.982 kodeksu cywilnego powszechna taksacja nieruchomości.

Czym jest Powszechna taksacja znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: