Powszechna taksacja co to jest
Definicja Powszechna taksacja nieruchomości w prawie. Znaczenie nieruchomości, wskutek której.

Czy przydatne?

Definicja Powszechna taksacja nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Universal Taksacja estate, z niem. Universal-Taksacja estate.

Słownik POWSZECHNA TAKSACJA NIERUCHOMOŚCI: Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości.
art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Pomocnictwo Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie pomocnictwo, kto w zamiarze, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając porady albo powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie PIT:
Wyjaśnienie z angielskiego: podatek od dochodów osobistych. PIT to również nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają własne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od powszechna taksacja nieruchomości.
Znaczenie Polski Państwowy Statek Powietrzny:
Wyjaśnienie stosowany poprzez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny stosowany poprzez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży powszechna taksacja nieruchomości.

Czym jest Powszechna taksacja znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: