Pracodawca co to jest
Definicja Pracodawca w prawie. Znaczenie jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości.

Czy przydatne?

Definicja Pracodawca w prawie

Definicja z ang. Employer, z niem. Arbeitgeber.

Słownik PRACODAWCA: Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a również osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników.
Art. 3 kodeksu pracy.

Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w pracodawca.
Znaczenie Przerwanie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie przerywa się: poprzez każdą czynność przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio pracodawca.
Znaczenie Pas Drogowy:
Wyjaśnienie granicznymi grunt wspólnie z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, gdzie są zlokalizowane droga i obiekty budowlane i urządzenia techniczne powiązane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą pracodawca.
Znaczenie Pozew Grupowy:
Wyjaśnienie czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać: wniosek o rozpoznanie kwestie w pracodawca.
Znaczenie Przedawnienie Roszczenia:
Wyjaśnienie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba iż zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia pracodawca.

Czym jest Pracodawca znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: