Pracownik co to jest
Definicja Pracownik w prawie. Znaczenie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania.

Czy przydatne?

Definicja Pracownik w prawie

Definicja z ang. Employee, z niem. Mitarbeiter.

Słownik PRACOWNIK: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 2 kodeksu pracy.

Znaczenie Przedsiębiorstwo:
Wyjaśnienie jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo pracownik.
Znaczenie Przelew:
Wyjaśnienie zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą pracownik.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w pracownik.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w pracownik.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 pracownik.

Czym jest Pracownik znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: