Pracownik co to jest
Definicja Pracownik w prawie. Znaczenie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania.

Czy przydatne?

Definicja Pracownik w prawie

Definicja z ang. Employee, z niem. Mitarbeiter.

Słownik PRACOWNIK: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 2 kodeksu pracy.

Znaczenie Platnik Podatku:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia pracownik.
Znaczenie Prawo Odstąpienia:
Wyjaśnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez pracownik.
Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca pracownik.
Znaczenie Powierzchnia Użytkowa Lokalu:
Wyjaśnienie rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a zwłaszcza pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek i innych pomieszczeń wykorzystywanych pracownik.
Znaczenie Powszechna Taksacja Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości. art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pracownik.

Czym jest Pracownik znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: