Pracownik sezonowy co to jest
Definicja Pracownik sezonowy w prawie. Znaczenie do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa.

Czy przydatne?

Definicja Pracownik sezonowy w prawie

Definicja z ang. Seasonal worker, z niem. Saisonarbeiter.

Słownik: Osoba zatrudniona do świadczenia pracy sezonowej (robota sezonowa - ((robota uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania (maks. 8 miesięcy). Pracownik taki jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie, gdzie jest zatrudniony w momencie wykonywania pracy sezonowej.
Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w państwie zatrudnienia, jak i w państwie zamieszkania.
Pracownikiem sezonowym nie jest osoba podejmująca pracę sezonową na własny rachunek.

Czym jest Pracownik sezonowy znaczenie w Słownik prawo P .