Praktykant co to jest
Definicja Praktykant w prawie. Znaczenie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca.

Czy przydatne?

Definicja Praktykant w prawie

Definicja z ang. Apprentice, z niem. Trainee.

Słownik: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia, zwaną dalej „praktykantem”.
Art. 2 ust. 1 ustawy o praktykach absolwenckich
.

Czym jest Praktykant znaczenie w Słownik prawo P .