Prawo do dysponowania co to jest
Definicja Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w prawie. Znaczenie wynikający z.

Czy przydatne?

Definicja Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w prawie

Definicja z ang. The right to use the property for construction purposes, z niem. Das Recht, das Grundstück für den Bau verwenden.

Słownik PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE: Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub relacji zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Pracownik Przygraniczny:
Wyjaśnienie własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Pozbawienie Praw Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego albo gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Prokura:
Wyjaśnienie pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są powiązane z prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Znaczenie Pełnomocnictwo:
Wyjaśnienie ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba iż ustawa wymaga prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czym jest Prawo do dysponowania znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: