Prawo odstąpienia co to jest
Definicja Prawo odstąpienia w prawie. Znaczenie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało.

Czy przydatne?

Definicja Prawo odstąpienia w prawie

Definicja z ang. right of withdrawal, z niem. Rücktrittsrecht.

Słownik: Jeśli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania poprzez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia z racji na właściwości zobowiązania lub z racji na zamierzony poprzez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Art. 492 kodeksu cywilnego
Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co dostała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, ale także naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
Art. 494 kodeksu cywilnego.

Czym jest Prawo odstąpienia znaczenie w Słownik prawo P .