Prawo odstąpienia co to jest
Definicja Prawo odstąpienia w prawie. Znaczenie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało.

Czy przydatne?

Definicja Prawo odstąpienia w prawie

Definicja z ang. right of withdrawal, z niem. Rücktrittsrecht.

Słownik PRAWO ODSTĄPIENIA: Jeśli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w przypadku zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania poprzez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia z racji na właściwości zobowiązania lub z racji na zamierzony poprzez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Art. 492 kodeksu cywilnego
Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co dostała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, ale także naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.
Art. 494 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przebudowa:
Wyjaśnienie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia prawo odstąpienia.
Znaczenie Prawo Zatrzymania Rzeczy:
Wyjaśnienie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej prawo odstąpienia.
Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca prawo odstąpienia.
Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy prawo odstąpienia.
Znaczenie Przyjęcie Lub Odrzucenie Spadku:
Wyjaśnienie bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź także prawo odstąpienia.

Czym jest Prawo odstąpienia znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: