Prawo pracy co to jest
Definicja Prawo pracy w prawie. Znaczenie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to.

Czy przydatne?

Definicja Prawo pracy w prawie

Definicja z ang. Labor law, z niem. Arbeitsrecht.

Słownik: Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to regulaminy Kodeksu pracy i regulaminy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i wymagania pracowników i pracodawców, a również postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, przepisów i statutów określających prawa i wymagania stron relacji pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych i przepisów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż regulaminy Kodeksu pracy i innych ustaw i aktów wykonawczych. Postanowienia przepisów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, przepisów i statutów określających prawa i wymagania stron relacji pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 9 kodeksu pracy.

Czym jest Prawo pracy znaczenie w Słownik prawo P .