Prawo zatrzymania rzeczy co to jest
Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie. Znaczenie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż.

Czy przydatne?

Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie

Definicja z ang. Right of retention, z niem. Zurückbehaltungsrecht.

Słownik PRAWO ZATRZYMANIA RZECZY: Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulaminu powyższego nie stosuje się, gdy wymóg wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego lub gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych albo użyczonych.
Art. 461 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Procedura Celna:
Wyjaśnienie obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Pojazd Mechaniczny:
Wyjaśnienie ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia prawo zatrzymania rzeczy.

Czym jest Prawo zatrzymania rzeczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: