Prawo zatrzymania rzeczy co to jest
Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie. Znaczenie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż.

Czy przydatne?

Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie

Definicja z ang. Right of retention, z niem. Zurückbehaltungsrecht.

Słownik PRAWO ZATRZYMANIA RZECZY: Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulaminu powyższego nie stosuje się, gdy wymóg wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego lub gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych albo użyczonych.
Art. 461 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pomieszczenie Tymczasowe:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) nadawać się do zamieszkania; 2) zapewniać przynajmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę; 3) znajdować się w tej samej miejscowości albo pobliskiej, jeśli prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Przewóz Kabotażowy:
Wyjaśnienie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie PKWiU:
Wyjaśnienie Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Porady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w kwestii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr prawo zatrzymania rzeczy.
Znaczenie Potrącenie:
Wyjaśnienie równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej prawo zatrzymania rzeczy.

Czym jest Prawo zatrzymania rzeczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: