Prawo zatrzymania rzeczy co to jest
Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie. Znaczenie wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż.

Czy przydatne?

Definicja Prawo zatrzymania rzeczy w prawie

Definicja z ang. Right of retention, z niem. Zurückbehaltungsrecht.

Słownik: Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia albo zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz i roszczeń o naprawienie szkody poprzez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Regulaminu powyższego nie stosuje się, gdy wymóg wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego lub gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych albo użyczonych.
Art. 461 kodeksu cywilnego.

Czym jest Prawo zatrzymania rzeczy znaczenie w Słownik prawo P .