Prokura co to jest
Definicja Prokura w prawie. Znaczenie pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę.

Czy przydatne?

Definicja Prokura w prawie

Definicja z ang. Proxy, z niem. Prokura.

Słownik PROKURA: Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są powiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Art. 109 (1) § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przyrzeczenie Publiczne:
Wyjaśnienie ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeśli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było prokura.
Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca prokura.
Znaczenie Przysposobiony:
Wyjaśnienie została przysposobiona (kolokwialnie - adoptowana). Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego i członkiem jego rodziny, a jego więzy z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Przysposobiony prokura.
Znaczenie Podstawy Skargi Kasacyjnej W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie strona może oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię albo niewłaściwe wykorzystanie, 2) naruszeniu regulaminów postępowania, jeśli uchybienie prokura.
Znaczenie Prawo Pracy:
Wyjaśnienie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to regulaminy Kodeksu pracy i regulaminy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i wymagania pracowników i pracodawców, a również prokura.

Czym jest Prokura znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: