Prokura co to jest
Definicja Prokura w prawie. Znaczenie pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę.

Czy przydatne?

Definicja Prokura w prawie

Definicja z ang. Proxy, z niem. Prokura.

Słownik PROKURA: Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są powiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Art. 109 (1) § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Pokrewieństwo:
Wyjaśnienie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś prokura.
Znaczenie Podanie Elektroniczne W Postępowaniu Administracyjnym:
Wyjaśnienie formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym dzięki ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w prokura.
Znaczenie Przewóz Okazjonalny:
Wyjaśnienie Przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego lub przewozu wahadłowego art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym prokura.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w prokura.
Znaczenie Pies Asystujący:
Wyjaśnienie wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, zwłaszcza psa przewodnika osoby niewidomej albo niedowidzącej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne prokura.

Czym jest Prokura znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: