Prowadzenie cudzych spraw co to jest
Definicja Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w prawie. Znaczenie prowadzi cudzą sprawę.

Czy przydatne?

Definicja Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w prawie

Definicja z ang. Keeping gestio, z niem. Keeping gestio.

Słownik: Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i wedle jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu kwestie obowiązany jest zachowywać należytą staranność.
Art. 752 kodeksu cywilnego.

Czym jest Prowadzenie cudzych spraw bez znaczenie w Słownik prawo P .