Prywatyzacja co to jest
Definicja Prywatyzacja w prawie. Znaczenie bazuje na: nabywaniu akcji albo udziałów Skarbu Państwa.

Czy przydatne?

Definicja Prywatyzacja w prawie

Definicja z ang. Privatisation, z niem. Privatisierungen.

Słownik: Prywatyzacja, bazuje na:
nabywaniu akcji albo udziałów Skarbu Państwa w spółkach stworzonych wskutek komercjalizacji poprzez osoby inne niż Skarb Państwa,
rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego albo spółki powstałej wskutek komercjalizacji na zasadach ustalonych ustawą poprzez:

sprzedaż przedsiębiorstwa,
wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.


Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Czym jest Prywatyzacja znaczenie w Słownik prawo P .