Przebudowa co to jest
Definicja Przebudowa w prawie. Znaczenie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów.

Czy przydatne?

Definicja Przebudowa w prawie

Definicja z ang. Reconstruction, z niem. Wiederaufbau.

Słownik PRZEBUDOWA: Wykonywanie robót budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w razie dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w dziedzinie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
art. 3 pkt 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie PKWiU:
Wyjaśnienie Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Porady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w kwestii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr przebudowa.
Znaczenie Przychód Z Praw Majątkowych:
Wyjaśnienie majątkowych uważane jest zwłaszcza przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych regulaminów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków przebudowa.
Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu przebudowa.
Znaczenie Przewóz Kabotażowy:
Wyjaśnienie pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 przebudowa.
Znaczenie Przewoźnik Drogowy:
Wyjaśnienie Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przebudowa.

Czym jest Przebudowa znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: