Przebudowa co to jest
Definicja Przebudowa w prawie. Znaczenie budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów.

Czy przydatne?

Definicja Przebudowa w prawie

Definicja z ang. Reconstruction, z niem. Wiederaufbau.

Słownik: Wykonywanie robót budowlanych, wskutek których następuje zmiana parametrów użytkowych albo technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w razie dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w dziedzinie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
art. 3 pkt 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czym jest Przebudowa znaczenie w Słownik prawo P .