Przebudowa drogi co to jest
Definicja Przebudowa drogi w prawie. Znaczenie gdzie wyniku następuje podwyższenie parametrów.

Czy przydatne?

Definicja Przebudowa drogi w prawie

Definicja z ang. Reconstruction of roads, z niem. Die Rekonstruktion der Straßen.

Słownik PRZEBUDOWA DROGI: Wykonywanie robót, gdzie wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę przebudowa drogi.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w przebudowa drogi.
Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego przebudowa drogi.
Znaczenie Przepust:
Wyjaśnienie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa drogi.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przebudowa drogi.

Czym jest Przebudowa drogi znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: