Przeciętne wynagrodzenie co to jest
Definicja Przeciętne wynagrodzenie w prawie. Znaczenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej.

Czy przydatne?

Definicja Przeciętne wynagrodzenie w prawie

Definicja z ang. The average salary, z niem. Das durchschnittliche Gehalt.

Słownik PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE: Przeciętne płaca miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI poprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 punkt 9 ustawy.

Znaczenie Poborca Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca przeciętne wynagrodzenie.
Znaczenie Podania W Sprawie Administracyjnej:
Wyjaśnienie wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie albo dzięki dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub dzięki formularza umieszczonego na witrynie internetowej przeciętne wynagrodzenie.
Znaczenie Przewóz Okazjonalny:
Wyjaśnienie Przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego lub przewozu wahadłowego art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przeciętne wynagrodzenie.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych przeciętne wynagrodzenie.
Znaczenie Prywatyzacja:
Wyjaśnienie bazuje na: nabywaniu akcji albo udziałów Skarbu Państwa w spółkach stworzonych wskutek komercjalizacji poprzez osoby inne niż Skarb Państwa, rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i przeciętne wynagrodzenie.

Czym jest Przeciętne wynagrodzenie znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: