Przedawnienie roszczenia co to jest
Definicja Przedawnienie roszczenia w prawie. Znaczenie przedawnienia ten, przeciwko komu.

Czy przydatne?

Definicja Przedawnienie roszczenia w prawie

Definicja z ang. Limitation of claims, z niem. Verjährung von Ansprüchen.

Słownik: Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba iż zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Art. 117 § 2 kodeksu cywilnego.

Czym jest Przedawnienie roszczenia znaczenie w Słownik prawo P .