Przedsiębiorca co to jest
Definicja Przedsiębiorca w prawie. Znaczenie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Entrepreneur, z niem. Unternehmer.

Słownik: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników firmy cywilnej w dziedzinie wykonywanej poprzez nich działalności gospodarczej.
Art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Przedsiębiorca znaczenie w Słownik prawo P .