Przedsiębiorca - w co to jest
Definicja Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego w prawie. Znaczenie osoba fizyczna, osoba.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego w prawie

Definicja z ang. Entrepreneur - under the Civil Code, z niem. Unternehmer - unter BGB.

Słownik: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33.1 § 1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową - art. 43 (1) kodeksu cywilnego.

Czym jest Przedsiębiorca - w rozumieniu znaczenie w Słownik prawo P .