Przekaz co to jest
Definicja Przekaz w prawie. Znaczenie drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej.

Czy przydatne?

Definicja Przekaz w prawie

Definicja z ang. Transfer, z niem. Transfer.

Słownik: Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. Przyjęcie przekazu] § 1. Jeśli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, iż przekaz przyjmuje, obowiązany jest względem odbiorcy do spełnienia świadczenia określonego w przekazie. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzuty wynikające z treści przekazu i na zarzuty, które przysługują mu osobiście względem odbiorcy.
Art. 921 (1) kodeksu cywilnego.

Czym jest Przekaz znaczenie w Słownik prawo P .