Przelew co to jest
Definicja Przelew w prawie. Znaczenie zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią.

Czy przydatne?

Definicja Przelew w prawie

Definicja z ang. Transfer, z niem. Transfer.

Słownik: Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelakie powiązane z nią prawa, zwłaszcza roszczenie o zaległe odsetki.
Art. 509 kodeksu cywilnego.

Czym jest Przelew znaczenie w Słownik prawo P .