Przelew co to jest
Definicja Przelew w prawie. Znaczenie zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią.

Czy przydatne?

Definicja Przelew w prawie

Definicja z ang. Transfer, z niem. Transfer.

Słownik PRZELEW: Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelakie powiązane z nią prawa, zwłaszcza roszczenie o zaległe odsetki.
Art. 509 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Przedawnienie Karalności (Ścigania):
Wyjaśnienie przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy gest stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 - gdy gest stanowi inną zbrodnię, 15 - gdy gest stanowi występek w niebezpieczeństwie przelew.
Znaczenie Pozarolnicza Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej - znaczy to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu przelew.
Znaczenie Prokura:
Wyjaśnienie pełnomocnictwem udzielonym poprzez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są powiązane z przelew.
Znaczenie Przepadek Mienia:
Wyjaśnienie przepadek elementów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek elementów, które służyły albo były przeznaczone do popełnienia przelew.
Znaczenie Przedawnienie Roszczenia:
Wyjaśnienie przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba iż zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przelew.

Czym jest Przelew znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: