Przepust co to jest
Definicja Przepust w prawie. Znaczenie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia.

Czy przydatne?

Definicja Przepust w prawie

Definicja z ang. Culvert, z niem. Abwasserkanal.

Słownik PRZEPUST: Budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Powszechna Taksacja Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości. art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przepust.
Znaczenie Przygotowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające utworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w przepust.
Znaczenie Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej:
Wyjaśnienie rodzicielska nie może być realizowana na skutek trwałej przeszkody lub jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swe wymagania względem dziecka, sąd opiekuńczy przepust.
Znaczenie Postępowanie Uproszczone W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących kwestiach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu przepust.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przepust.

Czym jest Przepust znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: