Przepust co to jest
Definicja Przepust w prawie. Znaczenie poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia.

Czy przydatne?

Definicja Przepust w prawie

Definicja z ang. Culvert, z niem. Abwasserkanal.

Słownik PRZEPUST: Budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących albo urządzeń technicznych poprzez nasyp drogi.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Przynależność:
Wyjaśnienie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przepust.
Znaczenie Pracownik Przygraniczny:
Wyjaśnienie własny rachunek albo zatrudniona w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania i do którego wraca codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem przepust.
Znaczenie Pismo Przygotowawcze W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych przepust.
Znaczenie Pozostałe Koszty I Przychody Operacyjne:
Wyjaśnienie powiązane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a zwłaszcza wydatki i przychody powiązane: z działalnością społeczną, ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości przepust.
Znaczenie Pozorność:
Wyjaśnienie oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeśli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się wg właściwości tej przepust.

Czym jest Przepust znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: