Przewóz lotniczy co to jest
Definicja Przewóz lotniczy w prawie. Znaczenie bagażu, towarów albo poczty, realizowany statkiem.

Czy przydatne?

Definicja Przewóz lotniczy w prawie

Definicja z ang. The carriage by air, z niem. Die Luftbeförderung.

Słownik PRZEWÓZ LOTNICZY: Przewóz pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, realizowany statkiem powietrznym odpłatnie
art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
.

Znaczenie Przyrzeczenie Publiczne:
Wyjaśnienie ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeśli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było przewóz lotniczy.
Znaczenie Pojazd Nienormatywny:
Wyjaśnienie pojazdów, którego naciski osi wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w regulaminach tej ustawy, lub którego wymiary i masa wspólnie z przewóz lotniczy.
Znaczenie Pracownik:
Wyjaśnienie Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Art. 2 kodeksu pracy przewóz lotniczy.
Znaczenie Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność przewóz lotniczy.
Znaczenie Przewóz Wahadłowy:
Wyjaśnienie zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, pomiędzy tym samym miejscem startowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: każda ekipa osób przewiezionych do przewóz lotniczy.

Czym jest Przewóz lotniczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: