Przewóz regularny specjalny co to jest
Definicja Przewóz regularny specjalny w prawie. Znaczenie przewóz regularny określonej ekipy osób.

Czy przydatne?

Definicja Przewóz regularny specjalny w prawie

Definicja z ang. Transportation of special regular, z niem. Der Transport von Sonderformen des Linien.

Słownik PRZEWÓZ REGULARNY SPECJALNY: Niepubliczny przewóz regularny określonej ekipy osób, z wyłączeniem innych osób
art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Znaczenie Poręczenie:
Wyjaśnienie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności przewóz regularny specjalny.
Znaczenie Przedawnienie Zobowiązania Podatkowego:
Wyjaśnienie Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, gdzie upłynął termin płatności podatku. art. 70 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa przewóz regularny specjalny.
Znaczenie Podstęp:
Wyjaśnienie druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić również wtedy, gdy błąd nie był ważny, jak także wtedy, gdy nie dotyczył treści przewóz regularny specjalny.
Znaczenie Przychody Ze Sprzedaży Nieruchomości:
Wyjaśnienie odpłatnego zbycia nieruchomości albo praw majątkowych i innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, zmniejszona o wydatki odpłatnego przewóz regularny specjalny.
Znaczenie Prekluzja Dowodowa W Sprawie Gospodarczej:
Wyjaśnienie jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie pod rygorem straty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba iż wykaże, iż ich powołanie w pozwie nie było możliwe lub iż przewóz regularny specjalny.

Czym jest Przewóz regularny specjalny znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: